چهلمین دوره ازمون دستیاری در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۲ برگزار می شود. اخرین مهلت ثبت نام برای جاماندگان ۱ تا ۳ بهمن ۹۱ می باشد.

تک فارس » اخبار روز » تاریخ آزمون دستیاری ۹۲