image تاریخچه استفاده از شمع و نحوه ساخت شمع های اولیه

استفاده از شمع به بیش از ۵۰۰۰ سال پیش برمی گردد.

اسناد تاریخی از ساخت شمع ها، از طریق خیساندن مغز نی در چربی آب شده حیوانات، توسط مصریان باستان خبر داده اند. البته این شمع ها مانند شمع های امروزی فیتیله نداشتند.استفاده از شمع های فیتیله دار توسط مصریان به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد باز می گردد اما رومیان باستان قبل از این زمان اقدام به ساخت شمع های فیتیله دار کرده بودند.

آنها پاپیروس رل شده را چندین بار در پی نهنگ یا موم عسل فرو می بردند و از شمع های تولید شده، در روشنایی خانه ها، راهنمایی مسافران در شب و مراسمات مذهبی استفاده می کردند.

امروزه کشوری در جهان نیست که از شمع برای روشنایی ، زیبایی و یا مراسمات خاص و رویدادهای اجتماعی استفاده نکنند.در ژاپن شمع با استفاده از صمغ بدست آمده از درختان ساخته می شده و در هند از جوشاندن میوه درخت دارچین موم شمع تهیه می شده است.

در قرن ۱۸ میلادی شمع از روغن بالن ساخته می شد اما از قرن ۱۹ میلادی به بعد کم کم شمع های گچی و پارافین جایگزین اینگونه شمع ها شد.