تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۴۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک کامیون است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۴۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک گربه است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

تکفارس آی آر

در یک خانواده اهل رواندا که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۵۱ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک تکه چوب است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اهل بولیوی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۵۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپ فوتبال است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اهل بولیوی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۲۶۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک کامیون کوچک است.

www.takfars.ir

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اهل کامبوج که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۶۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک سگی کوچک است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اوکراینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۷۶ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک گوشی همراه است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اهل لتونی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۸۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۵۸۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ( سن مادر بزرگ منه. ) تبلت است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اکراینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۶۹۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک لگو است.

تک فارس

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده مکزیکی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱-۰۹۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک گیتار برقی است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده سوئدی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲-۲۲۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک های پلاستیکی است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده چینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲-۲۳۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک مدل تانک اسباب بازی است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده کنیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۳-۲۶۸ دلار در ماه است، اسباب بازی مورد علاقه کودک تبلت است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اهل نپال که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۳-۸۲۹ دلار است، عروسک مورد علاقه کودک یک خرس تدی است.

T A K F A R S

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده آمریکایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴-۶۵۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ست بیسبال است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده سوئدی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴-۸۸۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ست لگو است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۷-۴۳۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک اسب است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۷-۴۳۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک اسب است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده هندی که درآمد هر فرد بزرگسال در ماه ۲۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک بطری پلاستیکی است.

تک فارس www.takfars.ir

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اهل بروندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ذرت خشک است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده زیمباوه ای که درآمد هر فرد بزرگسال در ماه ۳۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپی است که دست ساز.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اهل هائیتی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۳۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک توپ تنیس است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اهل زیمباوه که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۱ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک ماشین اسباب بازی قدیمی است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اهل بورکینافاسو که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه یک کودک یک عروسک شکسته پلاستیکی است.

تکفارس

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اهل بورکینافاسو که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۵۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک تایر است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد قزرگسال در ماه ۶۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک چوب کریکت دست ساز است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۸۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک پلاستیکی است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده اهل فیلیپین که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۹۸ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک شخصیت های انیمه است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده فلسطینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۱۲ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک بطری پلاستیکی است.

takfars.ir

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۲۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک توپ فوتبال است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده نیجریه ای که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۲۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک تیر های چوبی است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۴۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپی پلاستیکی است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۶۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک بچه گربه است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده فیلیپینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۷۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک پلاستیکی است.

تک فارس آی آر

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده تونسی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۷۶ دلار است، عروسک مورد علاقه کودک یک خرس تدی است.

image بچه های کشورهای مختلف دنیا چه اسباب بازی هایی دارند

در یک خانواده تونسی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۱۸ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک اسکوتر است.

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››