image بهتر است صبح ها ورزش کنیم یا عصر ها

ورزش باید بخشی از الگوی زندگی روزانه شما گردد و شروع روز با ورزش بهترین عادت رفتاری است. البته راهکار کلیدی این است که هر جا و هر زمان که می توانید ورزش کنید چه در صبح باشد چه بعد از ظهر و چه عصر.
ولی شروع روز با ورزش و فعالیت بدنی بر تنظیم روند کل روزتان موثر است و کسانی که در صبح ها ورزش میکنند بیشتر مستعد حفظ عادت فعالیت بدنی خود هستند. وقتی شما ورزش و فعالیت بدنی را به عنوان اولین اقدامتان در صبح گاه انجام می دهید در واقع ورزشتان را قبل از دیگر مشغله و حواس پرتی ها ی روزمره انجام داده اید و امکان اینکه مشغله و پیش آمدهای روزمره مانع از ورزش و فعالیت بدنی روزانه شما گردند از بین می رود.
ارتباط ورزش با کاهش وزن و خواب بهتر :
همه می دانیم که ورزش و فعالیت بدنی با سوزاندن کالری به کاهش وزن و حفظ وزن مناسب کمک میکند . میانگین کالری مصرفی تخمین زده شده به ازای ۳۰ دقیقه از فعالیت های بدنی مختلف به شرح زیر می باشند:
فعالیت بدنی شدید :
دویدن و یا نرم دویدن ( ۸ کیلومتر در ساعت ): ۲۹۵ کیلوکالری
دوچرخه سواری ( برای مسافت ۱۶ کیلومتر به بالا ): ۱۹۵ کیلوکالری
شنا کردن ( شنای آزاد آهسته ) : ۲۵۵ کیلوکالری
فعالیت های هوازی : ۲۴۰ کیلوکالری
بسکتبال : ۲۲۰ کیلوکالری
فعالیت بدنی آهسته :
پیاده روی ( حدود ۵/۵ کیلومتر در ساعت ) : ۱۴۰ کیلوکالری
نرمش با وزنه ها ( نرمش ملایم و آهسته ) : ۱۱۰ کیلوکالری
تمرینات کششی: ۹۰ کیلوکالری
دوچرخه سواری ( کمتر از ۱۶ کیلومتر ) : ۱۴۵ کیلوکالری
حرکات موزون : ۱۶۵ کیلوکالری
همچنین نتایج حاصل از پژوهشها توصیه می نمایند که ورزش صبح گاهی خواب را بهبود می بخشد که این امر مزیتی است که می تواند کاهش وزن را نیز ارتقا دهد. ورزش صبح گاهی ( و نه در اواخر روز ) ممکن است بر تنظیم ریتم طبیعی بدن ( ساعت درونی بدنتان ) موثر باشد و لذا کیفیت خواب شما بهبود خواهد یافت . خواب مناسب در کنترل تعادل هورمونهایی که به کنترل اشتها کمک میکنند مفید است پس می توانید با خودتان قرار بگذارید که به ورزش صبحگاهی به چشم یک قرارملاقات مهم نگاه کنید که به راحتی نمی توانید آن را کنسل کنید.
فعالیت بدنی را به زندگی روزمره خود بیاورید :
یک راهکار برای اینکه فعالیت بدنی و ورزش را تبدیل به عادت رفتاری روزانه خود نمایید این است که آن را بخشی از زندگی عادی خود نمایید. برخی افراد فکر میکنند، فعالیت بدنی روزانه شامل پوشیدن کفش ورزشی و یک دوی ماراتن است.

ولی راه های دیگری نیز برای افزودن فعالیت بدنی به زندگی روزمره تان وجود دارند. برای مثال در طی روز به پیاده روی بپردازید و وقتی برای خرید بیرون می روید تا حد امکان پیاده روی کنید و وقتی جایی می روید عمدا ماشین را کمی دورتر از مقصد پارک کنید و بقیه مسیر را به پیاده روی بپردازید.

به جای آسانسور از پلکان تردد کنید و اگر این کارها را انجام دهید به تدریج تبدیل به عادات روزمره شما خواهند شد. فعالیت بدنی های دیگر مانند: پیاده روی، دوچرخه سواری، وزنه برداری ، یوگا و شنا نیز میتوانند یک گزینه مناسب برای فعالیت بدنی صبحگاهی باشند.