▪در مورد بیش‌تر شامپوها و حالت دهنده‌ها، باید آن را روی پوست سر ماساژ داد و بعد ۲ تا ۳ دقیقه به حال خود رها کرد.

برای شامپوهایی با خاصیت درمانی، مثل شامپوهای ضد شوره، اجازه دهید شامپو بین ۳ تا ۵ دقیقه روی سر بماند.

▪اشتباهی که معمولاً شاهدش هستیم این است که اغلب موهایشان را با شامپو ماساژ می‌دهند اما پوست سر را فراموش می‌کنند.

این مساله به ویژه برای شامپوهایی که ویژگی درمانی دارند، مهم است و شامپو باید به اندازه کافی با پوست سر در تماس باشد تا جادو کند.

تک فارس » آرایشی » بهترین مدل شستن موهای سر برای داشتن موهایی شاداب