۱۰ شهر برتر جهان در این رده بندی به ترتیب عبارتند از:

image بهترین شهر دنیا برای زندگی کدام است

۱- وین اتریش


image بهترین شهر دنیا برای زندگی کدام است

۲- زوریخ سوییس


image بهترین شهر دنیا برای زندگی کدام است

۳- اوکلند نیوزیلند


image بهترین شهر دنیا برای زندگی کدام است

۴- مونیخ آلمان


image بهترین شهر دنیا برای زندگی کدام است

۵- ونکوور کانادا


image بهترین شهر دنیا برای زندگی کدام است

۶- دوسلدورف آلمان


image بهترین شهر دنیا برای زندگی کدام است

۷- فرانکفورت آلمان


image بهترین شهر دنیا برای زندگی کدام است

۸- ژنو سوییس


image بهترین شهر دنیا برای زندگی کدام است

۹- کپنهاگ دانمارک


image بهترین شهر دنیا برای زندگی کدام است

۱۰- برن سوییس