image بهترین راه برای جلوگیری از هک شدن تلگرام در گوشی تلفن

روشی جدید برای جلوگیری از هک تلگرام با عنوان رمز دو مرحله ای تلگرام.

▪برای این کار ابتدا باید به منویSettings به Privacy and security بروید

▪در آنجا منویtwo-step verificationرا انتخاب نمایید.

▪روی گزینه Set Additional Password کلیک کنید.

▪رمز عبور خود را وارد کنید و روی گزینه Next کلیک کنید.

▪ایمیل خود را وارد کنید.

▪ایمیل خود را مشاهده کنید. برای تایید رمزتان باید به ایمیل خود مراجعه کنید.

▪پس از مراجعه به ایمیل خود، روی لینکی که تلگرام برای شما فرستاده کلیک کنید تا رمز دومرحله‌ای شما تایید شود.