image بهترین راه برای اتو کشیدن لباس های پشمی و ضخیم

بهتر است لباس های زمستانی خود را به گونه ای نگهداری نمایید که بیش از حد فشرده و چروک نشوند تا عمر لباس های زمستانی شما افزایش یابد.

برای اتو کشیدن لباس های کلفت زمستانی استفاده از اتو به حالت معمول نتیجه چندان رضایت بخشی نخواهد داشت زیرا پارچه های کلفت زمستانی بدون استفاده از بخار به راحتی چروکشان برطرف نمی شود.

برای اتو کشیدن چنین لباس هایی به خصوص لباس هایی که بافت های ظریف دارند، می توانید از بخار اتوی بخار با فاصله استفاده نمایید و با نگه داشتن اتو در یک فاصله مناسب از لباس، چروک لباس را باز نمایید.

در صورتیکه لباستان خیلی مچاله شده و چروکیده است می توانید یک پارچه روشن بر روی لباس خود پهن کنید و با استفاده از آب پاش (می توانید از جعبه خالی شیشه پاک کن استفاده نمایید) کمی بر روی آن آب بپاشید و سپس با درجه کم اتو، لباس خود را از روی پارچه نمداری که روی آن است اتو نمایید.

هنگام اتوی لباس های بافتنی و پشمی، زمانیکه اتوی داغ بر روی پارچه است، لباس را در راستای زودتر اتو شدن نکشید زیرا ممکن است منجر به تغییر شکل بافت و حالت لباس شود.