لب‌ های شما نازک است.

برای برجسته‌‌تر شدن آن از چه محصولی باید استفاده کنید؟

الف. برق ‌لب

ب. خط‌لبی که کمی پررنگ‌‌تر از رژتان باشد

ج. رژلب‌های براق

***

امروزه روش‌های مختلفی از پروتز لب‌ها گرفته تا جراحی‌های مختلف برای برجسته نشان دادن لب‌ها وجود دارد اما همه آنها عارضه دارند. یکی از ساده‌ترین و در عین حال بی‌خطرترین روش‌ها این است که از خط‌لبی که کمی پررنگ‌تر از رژلب‌ شماست برای کشیدن خط‌لب استفاده کنید.

تک فارس » آرایشی » بهترین راه آرایشی برای برجسته شدن لب های نازک