▪ از همسرتان بخواهید در حالیکه شما ناخن کودک را کوتاه می‌کنید، او را بگیرد.

▪ مکانی یا موقعیتی را برای کوتاه کردن ناخن کودک انتخاب کنید که کودک در آن وضعیت آرامتر است، مثلا روی پاهای‌تان یا در گهواره.

▪ می‌توانید صبر کنید تا کودک به خواب رود.

▪ سعی کنید به جای استفاده از ناخن گیر از سوهان ناخن برای کوتاه کردن ناخن کودکان استفاده کنید.

▪ اگر هنگام ناخن گرفتن، اندکی خونریزی ایجاد شد، نترسید. ناحیه با یک گازاستریل پاک کنید، اما لازم نیست آن را پانسمان کنید. نوزاد ممکن است بانداژ را در بیاورد و این شی خطر خفگی را دارد.

▪ ناخن ‌های کودک را دست کم هفته‌ای یک بار بگیرید،‌ یا اگر سرعت رشد ناخن بیشتر است، با فواصل کمتر این کار را انجام دهید.

تک فارس » پزشکی سلامتی » بهترین راهنمایی برای کوتاه کردن ناخن نوزاد