بهترین خودروهای ایرانی و داخلی کدام است

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

بهترین خودروهای ایرانی و داخلی کدام است

image بهترین خودروهای ایرانی و داخلی کدام است

جدول خلاصه میانگین نمرات منفی خودروهای سواری داخلی در سال گذشته بیانگر کسب عنوان با کیفیت‌ترین خودروی سواری کشور از سوی نیسان تیاناست.
این خودرو در سال گذشته با کسب ۳.۸ نمره منفی در رتبه نخست رده‌بندی کیفی خودروهای سواری داخلی ایستاد. این خودرو در مجموع در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
پس از این خودرو نیومزدا ۳ و مزدا ۲ ژاپن (مونتاژی بهمن) به صورت مشترک با ۱۵ نمره منفی در جایگاه دوم کیفی‌ترین خودرو سواری ایران ایستادند. نیومزدا ۳ در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ و مزدا ۲ نیز در بخش‌های بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
خودرو ژاپنی نیسان ماکسیما (مونتاژی پارس خودرو) نیز با ۱۷.۳ نمره منفی رتبه سوم رده‌بندی را کسب کرد. این خودرو در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، تجهیرات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
اما رتبه چهارم رده‌بندی کیفی سال ۱۳۹۰ در اختیار گراند ویتارای ژاپنی (مونتاژی ایران خودرو) بوده است. این خودرو دارای ۲۰ نمره منفی و در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
مگان فرانسوی (مونتاژی پارس خودرو) نیز با ۲۳.۶ نمره منفی در رتبه پنجم رده‌بندی کیفی خودروهای سواری در سال گذشته ایستاد. این خودرو در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
تندر ۹۰ پارس خودرو و ایران خودرو (محصول مشترک ایران و فرانسه) نیز با ۲۴.۵ نمره منفی به طور مشترک در رتبه ششم رده‌بندی ایستادند. تندر ۹۰ پارس خودرو و ایران خودرو در تمام بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده‌اند.
رتبه هفتم رده‌بندی نیز در اختیار خودرو کره‌یی هیوندای‌ آوانته (مونتاژی راین) با ۲۴.۸ نمره منفی قرار دارد. این خودرو در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است. البته خط تولید این خودرو در حال حاضر متوقف و به جای آن وولیکس چینی سی۳۰ مونتاژ می‌شود.
اما پس از این خودروها پژو ۲۰۶ فرانسه (مونتاژی ایران خودرو) در رتبه هشتم جدول رده‌بندی کیفی خودروهای سواری داخلی در سال گذشته ایستاد. این خودرو با ۲۵.۱ نمره منفی در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
پژو ۲۰۶ اس.دی نیز در رتبه نهم رده‌بندی قرار گرفت. این خودرو با ۲۶ نمره منفی در تمام بخش‌ها به جزو نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.
رتبه دهم جدول رده‌بندی در اختیار محصول کره‌یی هیوندای ورنا (مونتاژی راین) با ۴۳.۳ نمره منفی بود. این خودرو در تمام بخش‌ها به جزو موتور و انتقال قدرت و نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.
ریو کره‌ (مونتاژی سایپا) نیز در جایگاه یازدهم جدول رده‌بندی کیفی ایستاد. این خودرو با ۴۸.۱ نمره منفی در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است. تولید این خودرو نیز از ابتدای امسال متوقف شده است.
ام.وی.ام چینی ۵۳۰ (مونتاژی مدیران خودرو) با ۶۴.۶ نمره منفی در جایگاه دوازدهم رده‌بندی قرار گرفت. این خودرو در تمام بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
سمند (تولید ایران خودرو) در جایگاه سیزدهم رده‌بندی قرار گرفت و با ۶۶.۶ نمره منفی در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
محصول فرانسوی پژو پارس خراسان (مونتاژی ایران خودرو) نیز با ۶۶.۹ نمره منفی در رتبه چهاردهم و پژو ۴۰۵ خراسان با ۷۰.۳ نمره منفی در رتبه پانزدهم قرار گرفتند. این خودروها در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده‌اند.
اما پژو ۴۰۵ تهران (مونتاژی ایران خودرو) با ۷۳.۷ نمره منفی در رتبه شانزدهم رده‌بندی قرار گرفت. این خودرو در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
تیبا (تولیدی سایپا) نیز رتبه هفدهم را به خود اختصاص داد. تیبا با ۸۱.۸ نمره منفی در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
ام.وی.ام چینی X33 (مونتاژی مدیران خودرو) نیز رتبه هجدهم رده‌بندی را از آن خود کرد و با ۸۴.۳ نمره منفی در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
همچنین لیفان ۶۲۰ (مونتاژی کرمان خودرو) در رتبه نوزدهم رده‌بندی قرار گرفت. این خودرو نیز با ۷۱.۱ نمره منفی در تمام بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
اما رتبه بیستم رده‌بندی در اختیار پژو پارس فرانسوی (مونتاژی ایران خودرو) قرار گرفت. این خودرو با ۱۰۲ نمره منفی در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
ام.وی.ام چینی ۱۱۰ نیز رتبه بیست و یکم را به خود اختصاص داد. این خودرو با ۱۰۴.۲ نمره منفی در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
لیفان ۵۲۰i (مونتاژی کرمان خودرو) با ۱۰۴.۸ نمره منفی در رتبه بیست و دوم قرار گرفت. این خودرو در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.
پس از این خودروها چری چینی ویانا (مونتاژی سناباد خودرو توس) با ۱۰۸.۶ نمره منفی در رتبه بیست و سوم قرار گرفت و در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
در آمار شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران از لیفان بدون کد و شماره نیز نام برده شده که با ۱۲۳.۳ نمره منفی توانسته در سال گذشته رتبه بیست و چهارم جدول رده‌بندی کیفی خودروهای داخلی را به خود اختصاص دهد. این خودرو در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است. البته معلوم نیست این لیفان کدام محصول شرکت کرمان خودرو است، زیرا این شرکت تنها دو مدل ۵۲۰ و ۶۲۰ را تولید کرده است.
محصولات کره‌یی سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ (مونتاژی سایپا) نیز با ۱۲۱ و ۱۲۶.۴ نمره منفی به ترتیب رتبه‌های بیست و پنجم و بیست و ششم رده‌بندی را به خود اختصاص دادند. این خودروها در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بودند.
اما پژو روآ (مونتاژی ایران خودرو) سال نیز در رتبه بیست و هفتم رده‌بندی قرار گرفت. این خودرو با ۱۲۹.۶ نمره منفی در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
تولید این خودرو نیز از سال گذشته متوقف شده است.
سایپا ۱۳۲ کاشان با ۱۲۸.۳ نمره منفی در رتبه بیست و هشتم رده‌بندی قرار گرفت و در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
اما جایگاه بیست و نهم و آخر رده‌بندی کیفی خودروهای داخلی نیز در اختیار سایپا ۱۳۱ پارس خودرو قرار دارد که با ۱۲۸.۴ نمره منفی در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
بررسی وضعیت کیفی خودروهای سواری داخلی در سال گذشته نشان دهنده رشد ۱۳.۸ درصدی کیفیت آن‌ها نسبت به سال ۱۳۸۹ است.

ترفندهای بلندتر نشان دادن قد
  1. عکس نبردی جنجالی ببرهای بنگال در راجستان هند
  2. حرکت زیبای ورزشکار چینی در مسابقات جت اسکی آسیا
  3. دستگاه قهوه ساز را چطور باید شست
  4. چهار ذکر قرآنی معتبر برای رسیدن به آرامش روحی و روانی
  5. هر سنگ نماد یک وِیژگی در آدم است شخصیت شناسی
  6. اسم عباس فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات