بهترین آزمون اینترنتی سنجش اینکه افسرده هستیم یا نه

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

بهترین آزمون اینترنتی سنجش اینکه افسرده هستیم یا نه

image بهترین آزمون اینترنتی سنجش اینکه افسرده هستیم یا نه

اگر میخواهید بدانید که افسرده هستید یا نه و همینطور از شدت افسردگی خود مطلع شوید بهتر است با دقت و تمرکز به سوال های زیر جواب داده و حرف هر جوابی را که برای هر سوال میدهید یک جا یادداشت کنید.

در انتها با مراجعه به امتیاز مربوطه به هر حرف و جمع کردن آنها با هم میتوایند امتیاز خود را در این آزمون به دست بیاورید. تفسیر و امتیاز های هر حرف در پایین همین آزمون نوشته شده اند.

تست ۱

الف) خود را غمگین احساس نمی کنم.

تکفارس آی آر

ب) خود را دل گرفته یا غمگین احساس می کنم.

ج) خود را همیشه دل گرفته یا غمگین احساس می کنم و نمیتوانم به حالت عادی برگردم.

د) به قدری خود را غمگین یا بی نشاط احساس می کنم که ناراحت می شوم.

ه) به قدری خود را غمگین یا بی نشاط احساس می کنم که تحملش را ندارم.

تست ۲

www.takfars.ir

الف) نسبت به آینده، بدبینی یا ناامیدی خاصی ندارم.

ب) نسبت به آینده ناامید نیستم.

ج) احساس می کنم که هیچ امیدی به آینده ندارم.

د) احساس می کنم که هرگز نخواهم توانست مشکلات را تحمل کنم.

ه) احساس می کنم که آینده ناامیدکننده است.

تست ۳

الف) احساس نمی کنم که شکست خورده ام.

ب) احساس می کنم که شکست خورده تر از نصف مردم هستم.

ج) احساس می کنم که کارهای باارزش و معنی دار بسیار کمی انجام داده ام.

د) وقتی به گذشته نگاه می کنم، غیر از شکست های زیاد، چیز دیگری نمی بینم.

تک فارس

ه) احساس می کنم شخص کاملا شکست خورده ای هستم.

تست ۴

الف) نارضایتی خاصی ندارم.

ب) در اکثر مواقع احساس بی حوصلگی می کنم.

ج) مثل گذشته برای هیچ چیزی خوشحال نمی شوم.

د) از هیچ چیزی احساس رضایت نمی کنم.

ه) به طور کلی ناراضی هستم.

تست ۵

الف) خود را گناه کار احساس نمی کنم.

ب) خود را معمولا بد و بی لیاقت احساس می کنم.

T A K F A R S

ج) معمولا خود را گناه کار احساس می کنم.

د) تقریبا همیشه خود را بد و بی لیاقت احساس می کنم.

ه) خود را خیلی بد یا خیلی بی لیاقت احساس می کنم.

تست ۶

الف) احساس نمی کنم که تنبیه می شوم.

ب) احساس می کنم که برایم اتفاق بدی خواهد افتاد

ج) احساس می کنم که تنبیه می شوم یا تنبیه خواهم شد.

د) احساس می کنم که سزاوار تنبیه شدن هستم.

ه) نسبت به خودم کینه دارم.

تست ۷

تک فارس www.takfars.ir

الف) احساس نمی کنم که سرخورده ام.

ب) احساس می کنم که سرخورده ام.

ج) خودم را دوست ندارم.

د) از خودم بیزام.

ه) نسبت به خودم کینه دارم.

تست ۸

الف) احساس نمی کنم که بدتر از دیگران هستم.

ب) به خاطر ضعف ها و خطاهایی که دارم، از خودم انتقاد می کنم.

ج) خود را به خاطر خطاهایم سرزنش می کنم.

د) هر اتفاق بدی که می افتد خود را سرزنش می کنم.

تکفارس

تست ۹

الف) به این فکر نیستم که آسیبی به خود برسانم.

ب) فکرهای آسیب رساندن به خود دارم اما به مرحله اجرا در نمی آورم.

ج) احساس می کنم اگر بمیرم بهتر است.

د) احساس می کنم که اگر بمیرم خانواده ام راحت خواهد شد.

ه) اگر بتوانم خودم را می کشم.

تست ۱۰

الف) بیشتر از حد معمول گریه نمی کنم.

ب) نسبت به گذشته بیشتر گریه می کنم.

ج) در حال حاضر، همیشه گریه می کنم، نمیتوانم گریه نکنم.

takfars.ir

د) قبلا می توانستم گریه کنم، اما حالا اصلا نمیتوانم گریه کنم، حتی اگر بخواهم.

تست ۱۱

الف) حال که عادت کرده ام، دیگر عصبانی نمی شوم.

ب) در حال حاضر، بیشتر از مواقع عادی، ناراحت یا عصبانی می شوم.

ج) به طور دائم عصبانی می شوم.

د) در اثر چیزهایی که معمولا مرا عصبانی می کردند دیگر عصبانی نمی شوم.

تست ۱۲

الف) علاقه خود را نسبت به مردم از دست نداده ام.

ب) نسبت به گذشته، کمتر به مردم علاقه دارم.

ج) بیشترین علاقه خود را به مردم از دست داده ام و نمیتوانم به آن ها احساس داشته باشم.

تک فارس آی آر

د) همه علاقه خود را به مردم از دست داده ام و اصلا به فکر آن ها نیستم.

تست ۱۳

الف) مثل گذشته، بخوبی تصمیم می گیرم.

ب) سعی می کنم تصمیم گیری ها را به عقب بیاندازم.

ج) برای تصمیم گیری، دشواری های زیادی دارم.

د) اصلا نمیتوانم تصمیم بگیرم.

تست ۱۴

الف) فکر نمی کنم مثل گذشته زشت به نظر برسم.

ب) نگرانم که پیر و غیرجذاب به نظر برسم.

ج) احساس می کنم که تغییرات زیادی کرده ام و غیرجذاب شده ام.

TakFars

د) خود را زشت و نفرت انگیز احساس می کنم.

تست ۱۵

الف) عملا میتوانم به خوبی گذشته کار کنم.

ب) برای شروع یک کار به تلاش های زیادی نیاز دارم.

ج) به خوبی گذشته کار نمی کنم.

د) برای انجام دادن یک کار، خیلی باید به خود فشار بیاورم.

ه) هیچ کاری نمیتوانم انجام دهم.

تست ۱۶

الف) طبق معمول خوب میتوانم بخوابم.

ب) صبح ها خسته تر از معمول بیدار می شوم.

تک فارس

ج) یک یا دو ساعت زودتر از معمول بیدار می شوم و به دشواری میتوانم دوباره بخوابم.

د) هر روز خیلی زود از خواب بیدار می شوم و نمیتوانم بیشتر از پنج ساعت بخوابم.

تست ۱۷

الف) خسته تر از همیشه نیستم.

ب) نسبت به گذشته زودتر خسته می شوم.

ج) هر کاری انجام بدهم خسته می شوم.

د) خیلی خسته تر از آن هستم که کاری انجام بدهم.

تست ۱۸

الف) اشتهایم مثل همیشه خوب است.

ب) اشتهایم به خوبی همیشه نیست.

www.takfars.ir

ج) در حال حاضر اشتهای خوبی ندارم.

د) اصلا اشتها ندارم.

تست ۱۹

الف) در این اواخر، وزنم خیلی کم نشده است.

ب) وزنم بیش از ۲.۵ کیلوگرم کرم شده است.

ج) وزنم بیش از ۵ کیلوگرم کم شده است.

د) وزنم بیش از ۷.۵ کیلوگرم کم شده است.

تست ۲۰

الف) بیش از معمول به فکر سلامتی خود نیستم.

ب) به فکر دردها و رنج ها، یا به فکر مشکلات سوءهاضمه یا یبوست هستم.

T A K F A R S

ج) آنقدر به فکر سلامتی و چگونگی حالم هستم که نمیتوانم به چیز دیگری فکر کنم.

د) مهم ترین مشکلم سلامتی خودم است.

تست ۲۱

الف) در علاقه خود به مسائل جنسی هیچ تغییر احساس نکرده ام.

ب) نسبت به گذشته، کمتر به مسائل جنسی علاقه دارم.

ج) در حال حاضر به مسائل جنسی کمتر علاقه دارم.

د) علاقه خود به مسائل جنسی را به طور کامل از دست داده ام.

امتیازات گزینه هایی را که انتخاب کرده اید جمع کنید.

گزینه الف: ۰ امتیاز، گزینه ب: ۱ امتیاز، گزینه ج: ۲ امتیاز، گزینه د: ۳ امتیاز و گزینه ه: ۴ امتیاز.

تفسیر تست افسردگی

تک فارس www.takfars.ir

اگر امتیاز شما کمتر از ۱۰ باشد: شما افسرده نیستید.

اگر امتیاز شما بین ۱۱ تا ۱۶ باشد: کمی افسرده هستید.

اگر امتیاز شما بین ۱۷ تا ۳۰ باشد: زود با روانشناس مشورت کنید.

اگر امتیاز شما بیشتر از ۳۱ باشد: افسردگی شدید است، حتما با روانشناس مشورت کنید.

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است حتما با مشاور مربوطه یا پزشک متخصص مشورت کنید. اطلاعات بیشتر

چطور با کسی که رابطه صمیمی داریم قطع رابطه کنیم
  1. معلم های خشن چه تاثیری رو شاگردان خود می گذارند
  2. چطور در کنار همسر خود شاد باشید
  3. چطور شخصیت نامزدم را از مدل غذا خوردنش بشناسم
  4. چطور یک کار آفرین موفق باشیم توصیه های مفید
  5. بچه ها از چه سنی درباره آینه می فهمند
  6. چطور بعد از آنچه حقوق بگیر شدید برنامه ریزی مالی کنید

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات