درد پا، زانو، شانه و… را با مصرف روزی ۸ لیوان آب در عرض یک هفته برطرف کنید. به گفته محققان آب عنصر سازنده غضروف است که از قسمت انتهای استخوان و مفصل ها محافظت میکند، مایعات موجود در بدن ودیسک های نرم در ستون فقرات را نرم و روان میکند.

تک فارس » پزشکی سلامتی » بهبود یافتن درد مفاصل با خوردن ۸ لیوان آب روزانه