سیگار نکشید

به طور کلی سیگار نکشید.

اما سیگار کشیدن بعد از غذا گناه نابخشودنی به حساب می‌آید. سیگار محیط معده را اسیدی می‌کند. افراد سیگاری نیم ساعت بعد از غذا سیگار بکشند.

تک فارس » پزشکی سلامتی » بعد از غذا می شود سیگار کشید یا خیر