image برنامه تمرین بدنسازی آماده برای افراد با سابقه کمتر از ۳ ماه

این روش و برنامه بدنسازی یکی از استاندارد ترین روش ها اضافه نمودن حجم می باشد.

با توجه به پیغام و پیام های گوناگونی که درخواست یک برنامه بدنسازی رایگان و بدون هزینه دارند و برای شروع ورزش بدنسازی نیاز به کمک و راهنمایی دارند این برنامه زیر نوشته شده است.

هر بدن و هر فیزیک بدنی مناسب با خود باید از مربی برنامه تهیه نماید .

ولی هستند افرادی که قبل از دریافت برنامه می خواهند هزینه کمتری پرداخت نمایند و یک برنامه بدنسازی دریافت نمایند.

برنامه تمرین بدنسازی زیر برای افراد با سابقه کمتر از ۳ ماه مناسب میباشد.

روز اول

پرس سینه با هاتر ۶-۸-۱۰-۱۲-۱۵

پرس بالا سینه با هاتر ۶-۸-۱۰-۱۲

کراس آور ۱۰-۱۲-۱۵

لت پشت ۸-۱۰-۱۲-۱۵

تک دمبل خمیده ۸-۱۰-۱۲

پارویی دست باز ۸-۱۲-/۳

ساق پا ایستاده ۱۵*۴

روز دوم

هاگ پا ۴-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۵

جلو ران ۱۲*۳

اسکات دمبل ۸-۱۰-۱۲

پرس پا ۱۰*۳

پشت ران ۶-۸-۱۰-۱۲

فیله کمر۱۵ *۳

روز سوم

سرشانه دمبل موازی ۶-۸-۱۰-۱۲-۱۵

نشر جانب ۸*۳-۱۲

بازو سیم کش ۶-۸-۱۰-۱۲-۱۵

بازو لاری+ بازو دمبل ۱۰*۳

پشت بازو دیپ-۱۰*۳-۱۵

پشت بازو سیم کش ۸*۳-۱۲

تک فارس » پزشکی سلامتی » برنامه تمرین بدنسازی آماده برای افراد با سابقه کمتر از ۳ ماه