image بررسی موضوع فیلم یک خانواده محترم در کمیسیون اصل ۹۰

مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: فیلم «یک خانواده محترم» اصول و مبانی انقلاب و فرهنگ دفاع مقدس را زیر سؤال برده است لذا کمیسیون اصل ۹۰ راساً به موضوع آن ورود پیدا می‌کند.

وی افزود: البته از سوی شخص حقیقی و حقوقی شکایتی از این فیلم صورت نگرفته و به ما واصل نشده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی بررسی پرونده این فیلم گفت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تصمیم می‌گیرند که چگونه و در چه قالبی این پرونده مورد بررسی قرار گیرد که می‌تواند تعیین شود که این بررسی از طریق استعلامات از مسئولین و سازندگان اثر یا تهیه گزارش یا دعوت از مسئولین برای پاسخگویی صورت گیرد.