image برای بچه های دوقلو چه اسمی بگذاریم

مناسب کودکان دوقلو یکی از مواردی است که باعث شکل‌گیری شخصیت فردی مجزا در آنها خواهد شد.

یکی از این نکات، استفاده از حروف مشترک برای نامگذاری است.

روش دیگر، انتخاب نام‌هایی با معانی یکسان است. مثلاً هر دو اسم نام گل و… هستند. علاوه بر این، استفاده از نام‌هایی با حرف اول یکسان و دارای آهنگ یکسان نیز انتخاب دیگری است.

اگرچه استفاده از نام‌هایی نامرتبط نیز امکانپذیر است اما گاهی والدین حساسیت زیادی نسبت به آن نشان می‌دهند. این در حالی است که هنگام انتخاب اسم باید به این نکته توجه داشت که نحوه تلفظ نام‌ها به گونه‌ای نباشد که کودکان در تشخیص آن دچار مشکل و خصوصاً در ابتدای کودکی سردرگم شوند.

تک فارس » روانشناسی » برای بچه های دوقلو چه اسمی بگذاریم