image بدن انسان روزانه چقدر ید نیاز دارد و راه تامین آن

ید عمدتاً در غذاهای دریایی یافت می‌شود اما اگر بخواهیم صرفاً با استفاده از غذای دریایی ید بدن را تأمین کنیم باید روزانه ۳۰۰ گرم تا نیم کیلو گوشت ماهی بخوریم که عملاً امکان‌پذیر نیست.

اگر روزانه یک قاشق غذاخوری نمک یددار مصرف کنیم میزان ید بدن تأمین می‌شود. اما مشکل اینجاست که تنها نمک سر سفره غذا نیست، بلکه نمک پنهانی که در خوراکی‌ها و نان وجود دارد همه اینها جزو نمک مصرفی محسوب می‌شوند

ژاپنی‌ها رژیم‌های غذایی خاصی مانند جلبک‌های دریایی مصرف می‌کنند و از این طریق ید بدن خود را تأمین می‌کنند اما در کشور ما این روش امکانپذیر نیست به همین دلیل عملی‌ترین و ارزان‌ترین کار استفاده از نمک یددار است.

میزان یدی که به نمک اضافه می‌شود بر اساس میزان مصرف استاندارد نمک سنجیده می‌شود.اگر روزانه یک قاشق غذاخوری نمک یددار مصرف کنیم میزان ید بدن تأمین می‌شود. اما مشکل اینجاست که تنها نمک سر سفره غذا نیست، بلکه نمک پنهانی که در خوراکی‌ها و نان وجود دارد همه اینها جزو نمک مصرفی محسوب می‌شوند و این می‌شود که باید بگوییم مردم ما بیش از حد متعارف از نمک یددار و تسویه شده استفاده می‌کنند به همین دلیل دچار عوارض ناشی از کمبود ید و اختلالات ناشی از آن خواهند شد.

اگر بخواهیم ید بدن را از طریق ماهی تأمین کنیم باید روزانه ۳۰۰ گرم تا نیم کیلو گوشت ماهی مصرف شود و در این مقدار ماهی صد میلی‌گرم ید وجود دارد.