گلشیفته فراهانی با انتشار عکس های آنچنانی در فضای وب بار دیگر انتقاد کاربران را برانگیخته و آنان برای دیگر بار از این هنرپیشه سابق سینمای ایران خواسته اند که هویت و ماهیت ایرانی خود را حفظ کند و تن به اقدامات اینچنینی که حتی هر بازیگر غربی نیز تن به آن نمی دهد ندهد.

image باز هم گلشیفته فراهانی باز هم کارهای عجیب غریب

گلشیفته فراهانی اکنون که دیگر توسط کارگردانان غربی نیز دعوت بکار نمی شود برای امرار معاش باید تن به اقدامات اینچنینی دهد و به عنوان "مدل" عکس‎هایش در مجله های مد غربی نمایان شود.

بازیگر سابق سینمای ایران که اکنون چهره و ماهیت غیراخلاقی اش برای همگان مشخص شده است در اقدامی نامتعارف دیگر در راستای سایر کارهای نامناسبش عکس‎هایی نامناسب از خود را در اختیار مجله مادام فیگارو فرانسه قرار داده است.