بازی ایران و یمن شنبه ۲۵ آذر ۹۱

شنبه ۲۵/۰۹/۱۳۹۱ ساعت : ۱۷:۵۵

غرب آسیا گروه B : ایران – یمن

زنده از شبکه سه

نتیجه: ایران ۲ : ۱ یمن