image ایمان انسان چرا کم و زیاد می شود

از همان اول انسان موحد باید مشکل گشا و کارساز را خدا بداند و بس . و اسباب را تا مقدارى که خداوند اراده اش تعلق بگیرد مؤ ثر بداند. اگر خدا نخواهد، از هیچ سببى کارى برنمى آید. موحد کسى است که تمام خیرات را از خدا بداند بیده الخیر، مخلوق را مجارى خیر خدا بداند، اگر کسى نزد مخلوقى برود و همه نظرش به او باشد که کارش را اصلاح کند، خود این حال ، شرک است .

از امام سجاد علیه السلام مى پرسند: چه چیز ایمان را قوى و چه چیز ایمان را ضعیف مى کند؟ حضرت مى فرماید: ورع ، ایمان را قوى و طمع ، ایمان را ضعیف مى سازد.

آدمى پیش خودش انتظار دارد که فلان شخص باید کار مرا اصلاح کند، باید به من قرض دهد، رفع نیاز مرا بنماید و نظایرش .

من اگر مسلمان و موحدم باید حالم این طور باشد: خدایا! من به امید تو نزد این شخص مى روم ، اگر براى من مقدر فرموده باشى ، به دست او این کار حل شود.

تک فارس » مطالب جالب » ایمان انسان چرا کم و زیاد می شود