image ایده ها و تصاویر ساخت انگشترهای چوبی خلاقانه

با اینکه این انگشترها بسیار زیبا هستند اما هر روز دست کردن آنها کار ساده‌ای نیست. اینها از آن انگشترهایی هستند که باید فقط در مواقع خاص، جشنواره یا فستیوال‌های ویژه به دست کرد.

هنرمندی به نام «کلیف رودی»، انگشترهایی طراحی و ساخته است که خانه دارند، کوه دارند، درخت دارند. حتی رودخانه دارند. این انگشترها نشان دهنده خلاقیت بسیار زیاد این هنرمند هستند. او ابتدا با لیزر فلز را برش می‌دهد و سپس همه سطح آن را با دست رنگ و لعاب می‌زند.

image ایده ها و تصاویر ساخت انگشترهای چوبی خلاقانه

image ایده ها و تصاویر ساخت انگشترهای چوبی خلاقانه

image ایده ها و تصاویر ساخت انگشترهای چوبی خلاقانه

image ایده ها و تصاویر ساخت انگشترهای چوبی خلاقانه

image ایده ها و تصاویر ساخت انگشترهای چوبی خلاقانه

image ایده ها و تصاویر ساخت انگشترهای چوبی خلاقانه

image ایده ها و تصاویر ساخت انگشترهای چوبی خلاقانه

تک فارس » مطالب جالب » ایده ها و تصاویر ساخت انگشترهای چوبی خلاقانه