مشکی رنگ مورد علاقه افراد بسیار یادی است و در ایران نیز طرفداران زیادی دارد. در این قسمت کابینت های آشپزخانه را قبل و بعد از مشکی شدن برای شما نشان داده ایم. پیش از رنگ کردن طراحی کابینت ها شاید زیاد جالب نباشد اما پس از مشکی شدن مشاهده میکنید که حتی دیزاین کلی هم تغییر پیدا کرده و از قبل زیباتر شده است.

image ایده های جدید طراحی های مدرن کابین آشپزخانه با رنگ مشکی ساه

image ایده های جدید طراحی های مدرن کابین آشپزخانه با رنگ مشکی ساه

image ایده های جدید طراحی های مدرن کابین آشپزخانه با رنگ مشکی ساه
image ایده های جدید طراحی های مدرن کابین آشپزخانه با رنگ مشکی ساه