میتونید برای کودکان خود با کمی خلاقیت نان هایی با طرح های شخصیت های مختلف کارتونی به صورت سه بعدی تهیه نمایید. با خمیر نان و اضافه کردن رنگ های خوراکی و ذوق و سلیقه نان های دیدنی جالب و ایده گرفتن از عکس های زیر برای فرزندان خود نان های جالب بپزید.

image ایده های جالب شکل های کارتونی نان برای بچه ها

image ایده های جالب شکل های کارتونی نان برای بچه ها

image ایده های جالب شکل های کارتونی نان برای بچه ها

image ایده های جالب شکل های کارتونی نان برای بچه ها

image ایده های جالب شکل های کارتونی نان برای بچه ها

image ایده های جالب شکل های کارتونی نان برای بچه ها