image افزایش واقعی سرعت اینترنت ویندوز ۸.۱

مرحله اول: وارد کنترل پل می شویم و وارد بخش فایروال ویندوز می شویم.

image افزایش واقعی سرعت اینترنت ویندوز ۸.۱

مرحله دوم: از منو سمت چپ بر روی Allow an app or feature through Windows Firewall کلیک می کنیم.

image افزایش واقعی سرعت اینترنت ویندوز ۸.۱

مرحله سوم: از منو ظاهر شده بر روی گزینه change setting کلیک می کنیم.

image افزایش واقعی سرعت اینترنت ویندوز ۸.۱

مرحله چهارم: در این قسمت علامت گزینه های که از حجم اینترنت ما استفاده میکنند و ما نیازی به آن را نداریم بر میداریم تا حجم اینترنت مصرفی به حجم وب گردی ما اضافه شود.

image افزایش واقعی سرعت اینترنت ویندوز ۸.۱

توجه: شما میتوانند دیگر نرم افزارهای که از حجم اینترنت شما استفاده میکنند مسدود کنید.

تک فارس » مطالب جالب » افزایش واقعی سرعت اینترنت ویندوز ۸.۱