image افرادی که قبل ۱۲ مهر برای خودرو اسم نوشتند چه کنند

با توجه به اینکه قیمت خودروها به طور ناگهانی گران شد و وزیر اقتصاد در اخبار اعلام کرد : افرادی که قبل از ۱۲ مهر ثبت نام کرده باشند مشمول افزایش قیمت نمیشوند ؟ آیا خودروهای پیش فروش شده با همان نرخ گذشته به افراد واجد شرایط داده می شود یا خیر ؟

این در حالی است که عده ای گزارش داده اند هنگام دریافت خودرو به آنها اعلام شده است که مهم نیست چه زمانی ثبت نام کرده اند چون در قرارداد ذکر شده است که قیمت به نرخ کارخانه!!!!