image اصول و فروع دین اسلام همراه با توضیحات

اصول دین در نزد شیعه، این پنج مورد است:

▪ توحید

به معنای یگانگی خداوند متعال است.

▪ عدل

به معنای آن است که افعال خداوند متعال از سر دادگری و شایستگی است و به هیچ کس ستم نمی‌کند و هر چیزی را در جای خویش نگه می‌دارد و با هر موجودی، چنانکه شایسته‌است رفتار می‌کند.

▪ نبوت

به معنای پیامبری حضرت محمد بن عبدالله (ص) و دیگر پیامبران الهی است.

▪ امامت

بدین معنا که پس از پیامبر اسلام دوازده امام معصوم منصب خلافت و امامت را بر عهده دارند و آنان منصوب خداوند متعال‌اند.

▪ معاد

به معنای آن است که روزی همه مکلفان برای بازخواست و حساب در پیشگاه الهی گرد هم می‌آیند و هر کس به پاداش و کیفر خویش می‌رسد.در واقع این روز همان قیامت است.

فروع دین، این ده مورد است:

▪ نماز

عبادت مخصوص و واجب مسلمانان که شامل اقامه و حمد و سوره و ذکر تسبیحات واجبئ است و پنج بار در شبانه‌روز به جا می‌آورند.

▪ روزه

از اعمال مذهبی، به‌صورت خودداری از خوردن، آشامیدن، و سایر اعمالی که برای روزه‌دار منع شده از طلوع صبح تا غروب آفتاب.

▪ خُمس

یک‌پنجم درآمد یا غنایم که مسلمانان باید به دستور شرع به امام یا جانشین وی بدهند که قسمتی از آن به مصارف خیریه برسد و قسمت دیگر به سادات داده شود.

▪ زکات

قسمتی از مال که به ‌دستور شرع باید در راه خدا بدهند؛ مقدار معینی از مال است که باید به فقیران و مستحقان داده شود.

▪ حج

زیارت بیت‌الله در مکه با انجام اعمال خاص در زمانی معیّن.

▪ جهاد

جنگ ‌کردن در راه دین حق.

▪ امر به معروف

دستور به خوبی ها و نیکی ها.

▪ نَهْى از مُنکَر

بازداشتن از بدی ها و زشتی ها.

▪ تَوَلَّى

دوستى با دوستان خدا.

▪ تَبَرَّى

دشمنى با دشمنان خدا.

تک فارس » مطالب جالب » اصول و فروع دین اسلام همراه با توضیحات