در صورت تمام شدن کرم اصلاح، به جای صابون از روغن زیتون استفاده کنید.

روغن زیتون باعث سهولت کار و آبرسانی به پوست می‌شود.

تک فارس » آرایشی » استفاده از روغن زیتون به جای کرم اصلاح صورت