بیمه سامان با شرایر زیر برای دیماه ۹۱ استخدام میکند:
سن بالای ۲۱ سال،
حداقل دیپلم،
دارای پشتکار بالا
لینک ارسال درخواست برای این آگهی:
insurancesaman.com/agency.aspx?ID=60&LID=8

تک فارس » آگهی استخدام » استخدام کشوری بیمه سامان دیماه ۹۱