image جزئیات و شرایط استخدام بانک رفاه کارگران در سال

بانک رفاه کارگران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود تعداد محدودی را از طریق مصاحبه علمی و تخصصی، تایید صلاحیت های عمومی توسط گزینش، احراز توانائی ها و سلامت کامل جسمی و روحی و پس از گذراندن دوره های آموزشی ذیربط، به صورت قراردادی استخدام نماید.

مهلت ثبت نام

۹ صبح روز یکشنبه ۲۷/۰۱/۱۳۹۱ لغایت ۱۶:۳۰ روز سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۳۹۱