اسامی زیبای اسلامی دخترانه همراه با معنی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

اسامی زیبای اسلامی دخترانه همراه با معنی

image اسامی زیبای اسلامی دخترانه همراه با معنی

▪ راضیه

معنی راضیه چیست؟

(صفت) [عربی: راضیَه، مؤنث راضی] rāziye ۱. = راضی۲. خوش و پسندیده.

آدرس: سوره حاقه ۲۱

تکفارس آی آر

▪ عالیه

معنی عالیه چیست؟

(صفت) [عربی: عالیَه] āliye = عالی – بلند مرتبه

آدرس: سوره حاقه ۲۲

▪ طهورا

www.takfars.ir

معنی طهورا چیست؟

(تلفظ: tahurā) (عربی) از واژه‌های قرآنی (و انزلنا من السماء ماء طهورا) به معنی پاک کننده ، تطهیر کننده ؛ (به مجاز) پاک و پاکیزه.

آدرس: سوره دهر ۲۱

▪ ساهره

معنی ساهره چیست؟

(اسم) [عربی: ساهرَه، مؤنثِ ساهر] sāhere ۱. زمین و پهنۀ روز رستاخیز.۲. (صفت) [قدیمی] = ساهر۲. [قدیمی، مجاز] زمین؛ روی زمین.

آدرس: سوره نبأ ۱۴

▪ مرضیه

معنی مرضیه چیست؟

(تلفظ: marziye) (عربی) مرضی ، پسندیده . کسی که خدا از او راضی باشد

تک فارس

آدرس: سوره فجر ۲۸

▪ مطهره

معنی مطهره چیست؟

(صفت) [عربی: مطهّرَه] motahhare مطهّر (زن). پاک ـ پاکیزه

آدرس: سوره بینه ۲

▪ الهه

معنی الهه چیست؟

(تلفظ: elāhe) (عربی) (= الاهه) (مؤنث اله رب‌النوع) ؛ پرستش کردن ؛ ماه نو ، آفتاب ؛ بتان ؛ (در ادیان) در اعتقادات قدیم نیمه خدایی که نماینده‌‌ی نوعی خاص بوده و به صورت زنی ظاهر می‌شده است .

آدرس: سوره بقره ۱۳۳

▪ ندا

T A K F A R S

معنی ندا چیست؟

[عربی] nedā آواز؛ بانگ.⟨ ندا آمدن: (مصدر لازم) [قدیمی] خطاب آمدن.⟨ ندا دادن: (مصدر لازم) [قدیمی] آواز دادن؛ آواز کردن.

آدرس: سوره بقره ۱۷۱

▪ آتنا

معنی آتنا چیست؟

(تلفظ: ātenā) (عربی) از واژه‌های قرآنی در سوره بقره ، آل‌عمران و کهف به معنای عطا کن به ما ، ببخش به ما؛ (در یونان باستان) (در اعلام) آتنا رب النوع یونانی مظهر اندیشه ، هنرها ، دانش‌ها و صنعت ، دختر زئوس و الهه‌ای است که اسم خود را به شهر آتن داد…

آدرس: سوره بقره ۲۰۰

▪ مولود

معنی مولود چیست؟

(اسم، صفت) [عربی: مَولود، جمع: موالید] mo[w]lud ۱. زاییده‌شده؛ فرزند.۲. [مجاز] نتیجه.۳. (اسم مصدر) تولد.

تک فارس www.takfars.ir

آدرس: سوره بقره ۲۳۳

▪ سکینه

معنی سکینه چیست؟

(اسم مصدر) [عربی: سکینَه] [قدیمی] sakine ۱. وقار؛ طمٲنینه.۲. مهابت؛ آرامش؛ آهستگی. آرام، آرامش، طمانینه، قرار، آرامش خاطر، سکنیت، وقار

آدرس: سوره بقره ۲۴۸

▪ مریم

معنی مریم چیست؟

(تلفظ: maryam) (در گیاهی) گل سفید خوشه‌ای خوشبو و دارای عطر با دوام ، و نیز گیاهی علفی ، پایا و زینتیِ این گل که از خانواده‌ی سوسن است و پیاز دارد ؛ نام سوره‌ی نوزدهم از قرآن کریم دارای نود و هشت آیه ؛ (در اعلام) مریم عذرا مادر عیسی (ع) دختر عِمران و…

آدرس: سوره بقره ۲۵۳

▪ طیبه

تکفارس

معنی طیبه چیست؟

(تلفظ: tayyebe) (عربی) (مؤنث طیب) پاک و پاکیزه

آدرس: سوره آل عمران ۳۸

▪ هدی

معنی هدی چیست؟

(هُ دا) ۱ – (مص م .) راه راست نمودن . ۲ – (اِمص .) راهنمایی ، راست راهی . مق ضلالت . ۳ – (اِ.) راه درست . هدایت

آدرس: سوره آل عمران ۷۳

▪ منیر

معنی منیر چیست؟

منیر. [ م ُ ] (ع ص ) روشن و روشن کننده . (آنندراج ). روشن و تابان و درخشان . (ناظم الاطباء). روشن . (مهذب الأسماء) نورانی، روشن

takfars.ir

آدرس: سوره آل عمران ۱۸۴

▪ مبینا

معنی مبینا چیست؟

(تلفظ: mobinā) (عربی) (مؤنث مبین) روشن و آشکار

آدرس: سوره نساء ۲۰

▪ میثاق

معنی میثاق چیست؟

(تلفظ: misāq) (عربی) پیمان و عهد

آدرس: سوره نساء ۱۵۴

▪ رضوانه

تک فارس آی آر

معنی رضوانه چیست؟

خشنودی او (شدت این خشنودی بیشتر از کلمه رضا ست) خشنودی و رضایت

آدرس: سوره مائده ۱۶

▪ ملوک

معنی ملوک چیست؟

(اسم) [عربی، جمعِ مَلِک] moluk = پادشاهان، جمع ملک

آدرس: سوره مائده ۲۰

▪ صدیقه

معنی صدیقه چیست؟

(تلفظ: seddiqe) (عربی) (مؤنث صدیق) ، ← صدیق ؛ (در اعلام) لقب حضرت فاطمه (س) و لقب حضرت مریم مادر حضرت عیسی (ع) . زن راستگو

TakFars

آدرس: سوره مائده ۷۵

▪ مائده

معنی مائده چیست؟

(اسم) [عربی: مائدَه، جمع: مائدات و موائد] [قدیمی] māede ۱. خوان به‌طعام‌آراسته؛ خوان.۲. خوردنی؛ طعام.۳. پنجمین سورۀ قرآن کریم- غذا، سفر غذا

آدرس: سوره مائده ۱۱۲

▪ قمر

معنی قمر چیست؟

(اسم) [عربی، جمع: اَقمار] qamar ۱. (نجوم) اجرام سماوی که بر گرد سیارات می‌گردند؛ ماه.۲. پنجاه‌وچهارمین سورۀ قرآن کریم، مکی

آدرس: سوره انعام ۷۷

▪ زینب

تک فارس

معنی زینب چیست؟

(اسم) [عربی] zeynab ۱. (زیست‌شناسی) درختی خوش‌منظر و خوش‌بو.۲. (صفت) [قدیمی] جبان؛ ترسو. پاکیزگی

آدرس: سوره اعراف ۱۲۳

▪ مدینه

معنی مدینه چیست؟

(اسم) [عربی: مدینَه، جمعِ مُدن و مدائن] [قدیمی] madine شهر.⟨ مدینهٴ فاضله: شهری خیالی که مردم آن جهت به‌دست آوردن سعادت حقیقی کوشش کنند و ادارۀ چنین مدینه‌ای در دست فاضلان و حکیمان باشد.

آدرس: سوره اعراف ۱۲۳

▪ عشرت

معنی عشرت چیست؟

(اسم) [عربی. فارسی] ۱. خوشگذرانی، عیش، کامرانی، ملاهی ۲. خوشی، شادی، طرب، نشاط ‹عشرتگاه› [قدیمی] ešratxāne محل عیش‌وعشرت؛ جای خوش‌گذرانی.

www.takfars.ir

آدرس: سوره اعراف ۱۶۰

▪ اسماء

معنی اسماء چیست؟

اسماء. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ اسم : نامهاء آفریدگار جل جلاله و تقدست اسماؤه . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۹۱).همه را باسماء و سیما میشناخت

آدرس: سوره اعراف ۱۸۰

▪ حدیث

معنی حدیث چیست؟

(اسم) [عربی] hadis ۱. سخنی که از پیغمبر اسلام و ائمه نقل شده است.۲. سخن؛ کلام.۳. [قدیمی] داستان؛ حکایت.۴. (فلسفه) = حادث۵. (صفت) [قدیمی] نو؛ تازه؛ جدید.۶. [قدیمی] خبر.⟨ حدیث اسرا: حدیث معراج

آدرس: سوره اعراف ۱۸۵

▪ شوکت

T A K F A R S

معنی شوکت چیست؟

(اسم مصدر) [عربی: شوکه] šo[w]kat ۱. قوه و قدرت.۲. جاه؛ مرتبه.۳. بزرگواری.۴. فر و شکوه.۵. (اسم) [قدیمی] سلاح و تیزی آن.۶. (اسم) [قدیمی] تیزی هرچیز.

آدرس: سوره انفال ۷

▪ هاجر

معنی هاجر چیست؟

(تلفظ: hājar) (عبری) به معنی فرار ؛ (در اعلام) همسر حضرت ابراهیم خلیل (ع) و مادر اسماعیل (ع). ]هاجر در ادبیاتِ یهود نشانه‌ی بندگی در شریعت است. مهاجرت کردن

آدرس: سوره انفال ۷۲

▪ اعظم

معنی اعظم چیست؟

(صفت) [عربی، جمع: اعاظم] azam ۱. بزرگ‌تر.۲. بزرگوارتر. بزرگ ـ والا

تک فارس www.takfars.ir

آدرس: سوره توبه ۲۰

▪ فضه

معنی اعظم چیست؟

(اسم) [عربی: فضَّه] [قدیمی] fezze سیم؛ نقرهـ نام کنیز حضرت زهرا (س)

آدرس: سوره توبه ۳۴

▪ لیلا

معنی لیلا چیست؟

دختری که در شب متولد شده است بلند همچون شب

آدرس: سوره یونس ۳۴

▪ کوکب

Tak Fars

معنی کوکب چیست؟

کوکب . [ ک َ ک َ] (ع اِ) ستاره . (ترجمان القرآن ). ستاره ٔ بزرگ یا عام است . ج ، کواکب ؛ یعنی پراکنده و متفرق شدند. (منتهی الارب ). ستاره ٔ بزرگ یا عام است

آدرس: سوره یوسف ۵

▪ رویا

معنی رویا چیست؟

رؤیا. [ رُءْ ] (ع اِ) خواب دیدن- خواب ـ رویا

آدرس: سوره یوسف ۳۶

▪ هما

معنی هما چیست؟

(هُ) (اِ.) ۱ – پرنده ای افسانه ای که به باور قدما اگر سایه اش بر سر کسی بیفتد آن شخص سعادتمند می شود. ۲ – نامی است از نام های زنان .

تکفارس آی آر

آدرس: سوره یوسف ۳۶

▪ زکیه

معنی زکیه چیست؟

(تلفظ: zakiye) پاک ، پاکیزه ، زَکی ؛ (در اعلام) نام دیگر حضرت فاطمه (س) پاک شده

آدرس: سوره کهف ۷۶

▪ عذرا

معنی عذرا چیست؟

(اسم، صفت) [عربی: عُذراء] [قدیمی] azrā ۱. بکر؛ دوشیزه.۲. (صفت) [مجاز] ویژگی سخنی که پیش از آن گفته نشده؛ سخن تازه‌آورده.۳. [مقابلِ نهان] پیدا؛ آشکار.۴. (قید) به‌تنهایی؛ تنها.

آدرس: سوره کهف ۷۶

▪ فردوس

تک فارس

معنی فردوس چیست؟

(اسم) [عربی: فردَوس، معرب، مٲخوذ از فارسی: پردیس، جمع: فرادیس] ferdo[w]s ۱. باغ؛ بستان.۲. بهشت.⟨ فردوس اعلا: [قدیمی] فردوس برین؛ بهشت.

آدرس: سوره کهف ۱۰۷

▪ بهجت

معنی بهجت چیست؟

(بِ یا بَ جَ) [ ع . بهجه ] ۱ – (مص ل .) شادمان شدن . ۲ – (اِمص .) زیبایی . ۳ – سرور، شادی .

آدرس: سوره نمل ۶۰

▪ مهین

معنی مهین چیست؟

(صفت نسبی) ‹مهینه› [قدیمی] mehin بزرگ؛ بزرگ‌تر؛ بزرگ‌ترین. مانند ماه

www.takfars.ir

آدرس: سوره سجده ۸

▪ سلاله

معنی سلاله چیست؟

(اسم) [عربی: سلالَه] solāle ۱. نسل.۲. فرزند.۳. [قدیمی] آنچه از چیزی بیرون کشیده شود.۴. [قدیمی] نطفه.۵. [قدیمی] خلاصه. تداوم نسل

آدرس: سوره سجده ۸

▪ فرح

معنی فرح چیست؟

(اسم مصدر) [عربی] farah ۱. شاد شدن؛ شادمان شدن.۲. شادی؛ شادمانی؛ سرور.

آدرس: سوره شوری ۴۸

▪ کبری

T A K F A R S

معنی کبری چیست؟

(تلفظ: kobrā) (عربی) (مؤنث اکبر) ، بزرگ ، کبیر ، بزرگتر ، ← اکبر ؛ (در اعلام) لقب زینب کبری (س) دختر حضرت علی (ع) .

آدرس: سوره دخان ۱۶

▪ محیا

معنی محیا چیست؟

(تلفظ: mahyā) (عربی) حیات ، زندگی . ـ زندگانی

آدرس: سوره جاثیه ۲۱

▪ سیما

معنی سیما چیست؟

(اسم) [عربی: سیماء] simā ۱. روی؛ چهره؛ صورت.۲. [قدیمی] ناصیه؛ پیشانی.۳. [قدیمی] علامت؛ هیئت.

تک فارس www.takfars.ir

آدرس: سوره فتح ۲۹

▪ سحر

معنی سحر چیست؟

(اسم) [عربی، جمع: اَسحار] sahar نزدیک صبح؛ هنگام پیش از صبح؛ سپیده‌دم؛ پگاه.

همچنین این اسم دخترانه قرآنی به معنی افسون، جادو، جادوگری، ساحری نیز است.

آدرس: سوره قمر ۳۴

▪ مرجان

معنی مرجان چیست؟

(مَ) [ ع . ] (اِ.) نوعی از جانوران دریایی شبیه به گیاه که مانند گیاه به زمین نمی چسبد.

آدرس: سوره الرحمن ۲۲

تک فارس آی آر

▪ یاقوت

معنی یاقوت چیست؟

این اسم دخترانه قرآنی به معنی نوعی سنگ معدنی گران‌بها به رنگ سرخ، زرد، کبود، سبز، یا سفید که نوع سرخ و شفاف آن بعد از الماس از بهترین احجار کریمه است و هرچه بزرگ‌تر و خوش‌رنگ‌تر باشد گران‌بهاتر است؛

آدرس: سوره الرحمن ۵۸

▪ کوثر

معنی کوثر چیست؟

این اسم دخترانه قرآنی معانی بسیار زیاد و زیبایی دارد. ۱. نهری در بهشت. ۲. صد‌وهشتمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۳ آیه؛ إنّاٲعطینا. ۳. هر چیز فراوان و متراکم. ۴. شخص بزرگ و پرخیر؛ بخشنده.

آدرس: سوره کوثر ۱

روسیه در سال ۱۱ چه شکلی بوده است
  1. شعر و متن زیبای ادبی برای گفتن شب به خیر به دوستان

  2. پیامک های زیبای تبریک باش عید مبارک قربان آبان

  3. تصاویر زیبا به مناسبت روز درختکاری

  4. شعر و متن های جدید و زیبا درباره ماه مبارک رمضان

  5. متن های زیبای با کلاس ادبی سطح بالا برای پیامک

  6. دیدن و نوشیدن آب خنک در خواب چه معنی و تعبیری دارد

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات