image آیا چسباندن تختخواب به گوشه دیوار در دکوراسیون کار درستی است

افرادی که شب نیاز به استراحت با آرامش دارند، ترجیح می دهند در رفت و آمد به اتاق خواب و خصوصا تخت خواب مشکلی نداشته باشند. اگر تخت خواب دو نفره را به دیوار بچسبانید رفت و آمد برای یکی از دو نفر دشوار می شود.

پس بهتر است در دکوراسیون اتاق خواب فاصله ای هرچند کم برای گذر بین دیوار و تخت در نظر بگیرید.

image آیا چسباندن تختخواب به گوشه دیوار در دکوراسیون کار درستی است

ولی نکته ای که وجود دارد این است که در دکوراسیون اتاق خواب کوچک چاره ای جز چسباندن تخت خواب دو نفره به دیوار نیست. در این حالت به سراغ نوعی از سرویس خواب بروید که عبور و مرور از قسمت پایینی تخت امکان پذیر باشد تا برای فردی که به آرامی خوابیده، مزاحمتی بوجود نیاید. تخت خواب هایی که از پارچه در بدنه خود استفاده میکنند و لبه های کوتاه تری دارند، در این حالت مناسب هستند.

تک فارس » دکوراسیون » آیا چسباندن تختخواب به گوشه دیوار در دکوراسیون کار درستی است