سال هاست که علم در حال کاوش منشا عصبی زیستی ماست که دانشمندان یافته اند هورمون عشق در پیوند احساس تعلق مادرانه نقش مهمی دارد و خاصیت مراقبت و محافظت دارد و سبب بروز رفتارهای پرخاشگرانه در بعضی مواقع خاص می شود ، در کنترل تعاملات اجتماعی نقش دارد و واکنش های ناشی از ترس را کاهش می دهد.ب

ترشح هورمون اکسیتوسین در بدن که به نام هورمون عشق شناخته می شود در بدن موجب علاقه مندی و وابستگی افراد به یکدیگر می شود.

هورمون اکسیتوسین پس از زایمان به مقدار فراوان در بدن ترشح می شود.هورمون اکسیتوسین حس اعتماد را در بین افراد افزایش می دهد و باعث زیاد شدن رفتارهای هم نوع دوستی در سطح اجتماعی می شود.میزان تاثیر گذاری هورمون عشق در مردان بیشتر از زنان است که باعث می شود رفتارهای اجتماعی مردان را به طور قابل ملاحظه ای بهبود بخشد.

طرز استفاده از این هورمون به صورت استنشاقی است اما اثر آن کوتاه مدت است، اسپری تنفسی هورمون عشق صحبت میان مادر و فرزند و عشق بین انسان ها را زیاد میکند.

تک فارس » روانشناسی » آیا واقعا هورمون عشق در جهان وجود دارد