از جنبه زیست شناختی، مردان در مقایسه با زنها دارای توده ی عضلانی خالص بیشتری هستند( ماهیچه های محکم و فشرده که سوخت و ساز را فعال نگه می دارند)، این بدین معنا است که سوخت و ساز مردان ۵ تا ۱۰ درصد سرعت بیشتری دارد( حتی با قد و وزن مساوی)، حتی هنگامی که در کنار هم بر روی یک نیمکت بنشینند. این برای خانم ها رنجش آور است، نه؟

یک چالش زیست شناختی دیگر که رویاروی زنان است این حقیقت است که خانم ها عموما دارای چربی اندامی بیشتری از مردان هستند و بدن زنان استعداد و تمایل بیشتری برای ذخیره ی چربی دارد. مهم تر از آن، خانم ها در دوره ی پیش از یائسگی در هر سال نیم پوند(۲۲۷ گرم) از توده ی عضلانی کالری سوز را از دست می دهند و برخی اوقات در دوره یائسگی هر سال یک پوند(۴۵۴ گرم) از این توده ی ماهیچه ای را از دست می دهند.

با این شرایطی که علیه شما فراهم شده است، حتما از خود می پرسید چرا باید به خود زحمت دهید تا دوباره لباس های جین تنگتان اندازه ی شما بشوند؟

برای مقابله با این مشکلات شما می توانید کارهایی انجام دهید، اما باید آماده زحمت کشیدن و عرق ریختن باشید. برای سوزاندن چربی ها و ساختن توده عضلانی که سوخت و ساز شما را حتی در حالت استراحت هم بالا می برد، در هفته حداقل دو بار تمرینات قدرتی انجام بدهید.

تک فارس » پزشکی سلامتی » آیا واقعا زنان سخت تر از مردان وزن کم میکنند