به ما گفته شده که به ۸ ساعت خواب در هر شبانه روز نیاز داریم. هر چند برای برخی درست است ولی نه برای همه. هندوستان تایمز با توجه به یک تحقیق اروپایی اعلام میکند، کسانی که دارای یک ژن شناخته شده به نام ABCC9هستند میتوانند به طور قابل توجهی کمتر از دیگران بخوابند. هنگامیکه از شما پرسیده می شود به چه مقدار خواب نیاز دارید، جوابها تقریبا متفاوت است. برای برخی ۸ ساعت ضروری و برای دیگر افراد زیاد است.

تک فارس » پزشکی سلامتی » آیا واقعا بدن انسان به هشت ساعت خواب نیاز دارد