میوه نخورید

از عادات بد ما میوه خوردن بعد از صرف غذاست.

بهتر است نیم ساعت قبل و بعد از غذا میوه نخورید چون سبب نفخ معده می‌شود. البته میوه پخته اشکالی ندارد.

تک فارس » پزشکی سلامتی » آیا میوه خوردن پش از غذا ضرر دارد