image آیا مصرف گردو برای بچه های بالای یک سال مفید است
دادن گردو به کودکان بالای یکسال آنها را باهوش میکند. گردو خوراک مغز است و به ساخت اعصاب جنین هم کمک فراوانی میکند. این آجیلِ خونساز، ضد یبوست است.

تک فارس » پزشکی سلامتی » آیا مصرف گردو برای بچه های بالای یک سال مفید است