این باور درست نیست. نام علمی لوچی چشم، استرابیسم است و در آن یک چشم ثابت بوده و دیگری حرکت می کند، اما دو چشم حرکت همزمان ندارند.

برخی بچه ها لوچ می شوند، اما این پدیده در افراد بزرگسال به ندرت دیده می شود، مگر در برخی موارد که فرد دچار سکته ی مغزی یا بیماری بازدو می شود.

بدون شک شما هم از زمان کودکی این حرف را شنیده اید. معمولا بچه ها علاقه ی زیادی به این کار دارند و با نزدیک کردن انگشت به سمت بینی شان سعی می کنند چشم ها را لوچ کنند، اما والدین همیشه تشر می زنند که این کار باعث چپ شدن چشم می شود و باید از انجام آن خودداری کرد.