image آیا صبح با صدای هشدار موبایل بیدار شدن خطرناک است

آیا استفاده از زنگ تلفن همراه برای بیدار شدن کار درستی است؟

هر چه مدت زمان صحبت کردن با موبایل بیشتر باشد عوارض بیشتری برای “مغز” و بدن ایجاد میکند و باعث کاهش میزان حافظه و فراموشی شما می شود.

پزشکان توصیه میکنند بهتر است برای بیدار شدن از “زنگ موبایل” استفاده نکنید و آن را از خود دور نگه دارید.

بیدار شدن با موبایل باعث “افزایش نبض” و “ضربان قلبی” می شود و باعث می شود تا کارایی لازم را در طول روز نداشته باشید.

افرادی که با زنگ موبایل از خواب بیدار می شوند در طول روز “احساس کسالت” و خستگی بیشتری دارند و دچار سردرد و گاهی “میگرن های عصبی” خواهند شد.پزشکان به افرادی که صبح ها سخت از خواب بیدار می شوند توصیه میکنند حتما از ساعت برای تنظیم ساعت خواب خود استفاده کنند.

تک فارس » پزشکی سلامتی » آیا صبح با صدای هشدار موبایل بیدار شدن خطرناک است