image آیا شوهرم دوستم دارد چطور مطمئن باشم

▪ او همه تلاشش را میکند تا روز بد شما را تبدیل به یکی از بهترین روزها کند.

▪ او حتی کوچک ترین کارهایی را که شما انجام داده اید و حرف هایی را که زده اید هم به یاد دارد.

▪ او دوست دارد که از تمام جزییات زندگی شما سر در بیاورد، حتی چیزهایی که اهمیت زیادی هم ندارند.

▪ او مدام با شما در تماس است.

▪ هنگام تصمیم گیری، شما و موقعیت تان را نیز در نظر می گیرد.

▪ آهنگ مورد علاقه اش را با شما به اشتراک میگذارد.

▪ شما بیش از هر فرد دیگری برای او اهمیت دارید.

▪ او از شما سوال می پرسد تا بهتر شما را بشناسد.

▪ دوست دارد که دستان شما را در دست هایش بگیرد.

▪ با شما مانند یک پرنس رفتار میکند.

▪ از اینکه مراقب شما باشد، لذت می برد.

▪ زمانی که به کمک احتیاج دارید، او حاضر است.

▪ مناسبت ها را به یاد دارد.

▪ با به آغوش کشیدن شما آرام می شود.

▪ مجبور نیستید کنار او نقش بازی کنید.

▪ تلاش میکند تا شما را برای خانواده و دوستانش عزیز کند.

▪ او شما را در آینده اش می بیند.

▪ برای شما زمان میگذارد.

▪ به نظرات شما احترام میگذارد.

▪ وقتی جواب پیغام هایش را نمی دهید، ناراحت می شود.

▪ نسبت به شما حس حسادت دارد.

▪ نمی تواند دوری از شما را تاب بیاورد.

▪ به شما می گوید که چرا برایش عزیزید یا اینکه چه رفتارهایی از شما او را شاد میکند.

▪ می توانید از چشم هایش آنچه را که به زبان نمی آورد، بخوانید.

▪ شما اولین نفر در صبح و آخرین نفر در شب هستید که با شما صحبت میکند.

▪ در زمان هایی که احتیاج است، از شما معذرت خواهی میکند.

▪ حامی شماست و هر کاری برای حمایت شما انجام می دهد.

▪ در انتخاب هایش همیشه اولویت با شماست.

▪ وقتی با شماست، خوشحال است.

▪ دنیای او در شما خلاصه می شود و از اینکه عاشق شماست، بی نهایت خوشحال است.