image آیا شستن دست ها در طول روز مفید است

شستن دست‌ ها به جلوگیری از گسترش میکروب‌ ها کمک میکند و این کار اغلب باید انجام شود.
شستشوی دست‌ها در زمان‌های خاصی ضروری است:
– قبل از شروع به آماده کردن غذا، در هنگام تهیه و پس از آماده کردن غذا.
– قبل از اینکه شروع به خوردن کنید.
– قبل و بعد از اینکه به فرد بیماری کمک کردید.
– قبل از اینکه با یک زخم یا بریدگی، تماس داشته باشید و دوباره پس از بررسی زخم.
– پس از استفاده ازسرویس بهداشتی، تعویض پوشک و یا کمک به یک کودک برای استفاده از توالت.
– بعد از سرفه، عطسه و یا تمیزکردن بینی.
– پس از آنچه به ضایعات حیوانی یا به مواد غذایی مورد استفاده از حیوانات خانگی دست زدید.
– پس از اینکه به سطل زباله دست زدید.

تک فارس » پزشکی سلامتی » آیا شستن دست ها در طول روز مفید است