image آیا داروی ضد باروری برای مردان هم وجود دارد

داروی جدید تولید شده یکی از پروتئین های اختصاصی بیضه به نام BRDT را که برای باروری ضروریست، مهار میکند. این دارو موجب کاهش سریع و برگشت پذیر در تعداد و همچنین حرکت اسپرم ها و در نهایت پیشگیری از باروری می شود.

تولیدداروی ضد باروری برای آقایان چندان ساده نیست و این به دلیل وجود سد بین خون و بیضه (محل قرارگیری سلول های تولید کننده اسپرم) است که عبور برخی داروها را از خون به بافت بیضه غیر ممکن میسازد.

محققان توانستند اولین داروی موثر غیر هورمونی برای پیشگیری از باروری آقایان را تولید کنند.

مطالعات نشان میدهد این مولکول کوچک موجب ناباروری برگشت پذیر موش های نر میشود بدون اینکه بر توانایی جنسی آنها تاثیر بگذارد، به طوری که با توقف مصرف این دارو، اسپرم آنها به حالت طبیعی بازگشته و میتوانند باروری سالمی داشته باشند.این اثرات برگشت پذیر بوده و عوارض سوئی بر سطح تستوسترون و قدرت باروری مردان در آینده ندارد. پزشکان معتقدند عدم وجود روش های متنوع پیشگیری از باروری برای آقایان، دلیل بسیاری از بارداری های ناخواسته است.

تک فارس » پزشکی سلامتی » آیا داروی ضد باروری برای مردان هم وجود دارد