image آیا تا بحال عکس اولین زن روزنامه نگار در ایران را دیده اید

تا بحال عکس اولین زن روزنامه نگار در ایران را دیده اید

مریم عمید ملقب به مُزَین سلطنه، دختر پزشک قُشون ناصرالدین شاه، را اولین روزنامه نگار زن در ایران می دانند که تصویر وی در صفحات مجازی منتشر شده است.

تک فارس » مطالب جالب » آیا تا بحال عکس اولین زن روزنامه نگار در ایران را دیده اید