امام صادقعلیه السلام در حدیثی به این سوال پاسخ می‌دهند که آیا خدا کسی را بدبخت می‌کند؟

ایشان می‌فرمایند: "خداوند تبارک و تعالی بنده را از بدبختی به خوشبختی منتقل می‏‌کند، ولی از خوشبختی به بدبختی منتقل نمی‏‌کند۱".

بخت و سرنوشت از مسائلی است که در حوزه انسان و جامعه انسانی مطرح می‌شود. این مساله از دیدگاه عقل و نیز کتاب و سنت قابل بررسی است.

گاهی در زندگی به افرادی بر می‌خوریم که می‌گویند چقدر ما بدبختیم! و چون پاسخی برای آن نمی‌بایند دلیل آن را در جای دیگر جستجو می‌کنند.

امام علیعلیه السلام نیز در باره این‌که علت بدبختی چیست؟ فرمودند:"علّت بدبختی، دنیا پرستی است۲".

امام حسینعلیه السلام هم در دعای روز عرفه می‌فرمایند: "بار خدایا! کاری کن که از تو چنان بترسم که گویی می‏‌بینمت و باتقوا و ترس از خودت خوشبختم گردان و با معصیت و نافرمانیت بدبختم مکن۳".

همچنین در چند حدیث گهربار از امام علیعلیه السلام به این سوال پاسخ می‌دهیم که بدبخت از دیدگاه ایشان چه کسی است؟

"بدبخت کسی است که فریفته هوا و هوس خود گردد۴".

"بدبخت کسی است که از عقل و تجربه خود بهره نگیرد۵".

همچنین آن حضرت فرمودند: "از گناهان باز ایستید و نفْس‌های خود را از آنها باز دارید؛ زیرا بدبخت کسی است که عنان خود را در عرصه گناهان رها سازد۶".

منابع:

۱- التوحید: ۳۵۸ / ۶ منتخب میزان الحکمه: ۳۰۰

۲- غرر الحکم: ۵۵۱۶ منتخب میزان الحکمه: ۳۰۰

۳- بحار الأنوار: ۹۸ / ۲۱۸ / ۳ منتخب میزان الحکمه: ۳۰۰

۴- نهج البلاغه: الخطبه ۸۶ منتخب میزان الحکمه: ۳۰۰

۵- نهج البلاغه: الکتاب ۷۸ منتخب میزان الحکمه: ۳۰۰

۶- غرر الحکم: ۴۴۹۹ منتخب میزان الحکمه : ۳۰۰