image آیا برگ آلوئه ورا واقعا پوست را جوان میکندمیوه‌ها فقط درصورتی که در ساختن کرم‌ها استفاده شود قابل جذب برای پوست هستند.این تصور به دلیل تبلیغات نادرست به وجود آمده، در حالی که اگر این گونه بود دیگر نیازی به تولید کرم‌ها نبود.

قراردادن برگ گیاه «آلوئه ورا» روی پوست فایده‌ای ندارد و باید از کرم حاوی این گیاه استفاده شود. قراردادن انواع میوه‌ها (مالیدن) روی پوست به‌صورت مستقیم خاصیت جذبی چندانی ندارد،این تصور اشتباهی است که برخی فکر می‌کنند اگر میوه را مستقیماً روی پوست قرار دهند تمام خواص آن جذب می‌شود.

اخیراً رایج شده که برگ این گیاه را مستقیماً روی پوست قرار می‌دهند در حالی که این نحوه استفاده اشتباه است و جز اینکه مقداری آب به پوست می‌رسد فایده‌ای ندارد.

خاصیت عسل متفاوت است و ثابت شده که مالیدن آن روی پوست به‌صورت مستقیم تأثیر ضد زخم و ترمیمی دارد.