image آیا اعتیاد به سرعت درمان می شود

معنای بهبودی و توضیح آن از دیدگاه های افراد مختلف ، متفاوت است. بعضی بهبودی را به معنی قطع مصرف مصرف موادمخدر غیر قانونی و پرهیز طولانی مدت می دانند ؛ عده ای دیگر آن را به معنی تغییر رفتار بیمار و تبدیل اخلاق و روحیات او به وضعیت دوره قبل از مصرف تلقی می کنند؛ بعضی حتی توقع دارند رفتار بیمار آنان از قبل از سوء مصرف هم، بهتر باشد و ایده ال گردد ، تعدادی از خانواد هها نیز با وجود اینکه رفتارکنونی فرد بیمار را دوست ندارند و نمی پسندند، ولی معمولاً یک تعریف درست و دقیق از رفتار اید ه ال هم در ذهن ندارند و گاه رویا پردازی هم میکنند و دچار تعارض می شوند.

بسیاری از خانواده ها فرزند در حال بهبودی خود را با افراد دیگر خانواده که هرگز مصرف مواد نداشته اند و افرادی کاملا متعادل و منظم هستند مقایسه کرده ؛و هر روز افسرده تر می شوند و از اینکه روند درمان کٌند است و بیمار به ایده ال های خانواده نمی رسد ، آشفته و ناراضی می شوند و این افکار و احساسات منفی را به شکل تحقیر و سرکوفت به بیمارشان منتقل می نمایند.

بعضی از خانواده ها رفتار طبیعی را نمی شناسند و هرگز فرد بیمار را به صورت متعادل ندیده اند به شکلی برایشان نا آشنا و غریب است و نمی دانند چه می خواهند اینان نیز با خواسته های متعارض خود بیمار را آشفته و خسته کرده و خودشان هم سرخورده می گردند .

از نظر علمی، بهبودی فرایندی است که از زمانی که فرد مصرف کننده این واقعیت را می پذیرد که سالم ماندن او با ادامه مصرف و ادامه وضع کنونی امکان پذیر نیست شروع می گردد و با ادامه پرهیز وسعت و عمق پیدا میکند و تمام جنبه های زندگی فرد را در بر می گیرد .

داشتن انتظارات واقعی از بیمار و درمان سبب تسریع روند درمان و دلگرم شدن فرد بیمار به تداوم مسیر می گردد و خانواده نیز آرامش یافته و در این راه به بیمارش کمک می نماید . گذر زمان تغییراتی در خود فرد و روابط بین فرد ی اش ایجاد میکند و بیمار به تدریج به وضعیت ایده ال بهبودی و زندگی عادی و سالم نزدیک گشته، عملکردهایش در تمامی حوزه ها افزایش می یابد.

انتظارات غیر طبیعی و بسیار کمال گرایانه مخصوصا در اوائل بهبودی که تمرکز روی قطع مصرف و بالا بردن انگیزه در بیمار می باشد باعث بازگشت و عود بیماران می گردد . هماهنگ شدن خانواده با درمانگر و ارزیابی واقع بینانه نسبت به روند بهبودی باعث افزایش انگیزه می گردد و بدین شکل تاثیرات مثبتی در تسریع روند درمان خواهد گذاشت .

برای درمان اعتیاد یک زمان مشخص وجود ندارد .پیشینه اعتیاد ، میزان مصرف، ویژگیهای شخصیتی و خانوادگی ، نوع ماده مصرفی ، بیماریهای همراه با اعتیاد ، میزان حمایت، استفاده از درمانهای داروئی و غیر داروئی و عوامل دیگری در طول مدت بهبودی تاثیر گذار هستند و البته گاهی حتی بیمار برای درمان روش مناسب را انتخاب نمی نماید که این موضوع نیز باعث به تاخیر افتادن بهبودی می شود .

موضوع مسلم اینکه بیماری اعتیاد بسیار پیچیده است و درمان آن نیز گاه پیچیده و بسیار سخت می نماید و مسلم تر اینکه حمایت خانواده و پذیرش فرد بهترین تسریع کننده روند بهبودی می تواند باشد .