image آیا اعتقادات و دین داری روی مغر انسان اثری دارد

شاید بتوان گفت که تجربیات دینی و معنوی، تاثیرگذارترین عامل در تصمیم گیری هاست و خوب یا بد درک آنچه در مغز اتفاق می افتد می تواند به افراد در تصمیم گیری هایشان کمک کند.

یک مطالعه کوچک شواهدی یافته است که تجربیات معنوی و مذهبی باعث فعال شدن مدارهای پاداش در مغز می شوند، اثر این تجربیات مشابه اثر عشق، مواد مخدر و موسیقی بر روی مغز است.

اسکن مغز بر روی مورمون ها نشان می دهد که دین اثر مشابه با مصرف دارو دارد. نتایج مطالعه علوم اعصاب، یک بینش جالب در مورد نقش مهم دین در خلق و خوی انسانی و تصمیم گیری ها ارائه داده است.

این مطالعه بر روی ۱۹ فرد مورمون انجام شد و از آن ها خواسته شد که روح را احساس کنند، در این حالت مغز آن ها بسیار مشابه با زمانی که به آهنگ گوش می دهند فعالیت میکند.

مورمون ها گروهی مذهبی و فرهنگی هستند که با شاخه اصلی جنبش قدیسان آخرالزمان مسیحیت مرتبط است.

برای روشن شدن این قضیه، یک مطالعه علوم اعصاب بسیار کوچک که شامل ۱۹ نفر از مورمون های جوان است انجام شد، بنابراین نمی توان خیلی به این نتایج تکیه کرد، چرا که هنوز مطالعه مشابهی بر روی این گونه افراد انجام نشده است، بنابراین شواهد کافی برای این ادعا وجود ندارد که مغز شما خدای شماست.

ولی با توجه به نتایج اولیه، این مطالعه نشان داده است که مغز چگونه می تواند در پاسخ به مفهوم خدا واکنش نشان دهد، و همچنین این نتایج یک بینش جالب در مورد نقش مهم دین در خلق و خوی انسانی و تصمیم گیری ها ارائه داده است.

گروه پژوهشی تازه اینکه مغز افراد شرکت کننده در تجربیاتی که افراد معنوی آن را روحانی، الهی یا متعالی تفسیر میکنند را درک کرده اند.

در چند سال گذشته، فناوری های تصویربرداری مغز به طریقی به پژوهشگران اجازه می دهد که به پرسش های این چنینی نزدیک شوند، پرسش هایی که برای صدها سال مطرح بوده اند.

مهم نیست که اعتقادات مذهبی داشته باشید یا نه، اما این مورد غیر قابل انکار است که در طول اعصار دین یک نیروی شکل دهنده عمده بر جوامع بشری داشته است. بنابراین کشف اینکه دین چه احساسی را در افراد ایجاد میکند، می تواند درک درستی از تاثیر آن بر روی انسان فراهم کند ارائه بدهد.

برای رسیدن به اهداف پژوهشی، این تیم ۱۹ نفر از اعضای کلیسای مورمون زیر ۴۰ سال را در مطالعه وارد کردند، از جمله ۷ زن و ۱۲ مرد که همه آن ها به عنوان افرادی مومن شناخته می شد و یا یکی دوسال به صورت تمام وقت به عنوان مبلغ مذهبی کار کرده اند.

پژوهشگران از fMRI استفاده کردند تا بتوانند محتوای احساس معنوی که مهمترین جنبه دینی است و به احساس آرامش و نزدیکی با خدا در خود و دیگران اشاره دارد را به نمایش درآورند. این احساسات همان چیزی است که مومون ها اکثر تصمیم گیری های خود را براساس آن ها انجام می دهند.

آزمایش یک ساعته fMRI شامل موارد زیر بود:

۶ دقیقه استراحت

۶ دقیقه تماشای یک ویدئو شامل جزئیاتی از آمار عضویت کلیسای مورمون

۸ دقیقه نسبت دادن نقل قول های دروغ به مورمون ها و رهبران دینی

۸ دقیقه خواندن مطالب آشنا از کتاب مورمون

۱۲ دقیقه تماشای فیلم تولید شده توسط کلیسا شامل خانواده و کتاب مقدس

۸ دقیقه ارائه نقل قول ها.

در طول آزمایش از شرکت کنندگان خواسته شد که به توصیف آنچه تجربه کرده اند بپردازند.

تقریبا همه شرکت کنندگان به سرویس عبادت پاسخ های مشابه ای دادند، عبادت شامل احساس صلح و احساست گرم جسمی گزارش شده است.

مغز شرکت کنندگان اسکن شد و نتایج از یک الگوی جالب خبر داد. مناطقی از مغز که روشن شد، مدار پاداش مغز بود که دانشمندان می دانستند این مدار از چیزهایی مانند مواد مخدر و دارو، مواد غذایی لذیذ فست فود و موسیقی تحریک می شود.

این قسمت از مغز به عنوان نوکلئوس اکومبنس شناخته می شد و به مرکز پاداش اشاره دارد. چرا که این بخش می تواند احساسات اعتیاد را کنترل کند و نقش مهمی در انتشار هورمون دوپامین احساس خوب داشته باشد.

به منظور بررسی بیشتر، این تیم از شرکت کنندگان خواست که زمانی که احساس معنوی در آنها اوج می گیرد، دکمه ای را فشار دهند. اسکن های مغز نشان می دهد که حدود ۱ تا ۳ ثانیه قبل از فشردن دکمه فعالیت های عصبی اوج می گیرد.

در آن زمان ضربان قلب نیز سرعت می گیرد و تنفس عمیق تر می شود.

در این مطالعه، زمانی که شرکت کنندگان در مورد ناجی بودن، همراه بودن با خانواده های خود تا ابد و پاداش های آسمانی فکر می کردند، مغز و بدنشان از نظر جسمی پاسخ می داد.

قسمت دیگری از مغز که روشن می شدند، قشر جلوی مغز میانی بود که با وظایفی مرتبط با ارزیابی، قضاوت و استدلال اخلاقی مرتبط بود، همچنین قسمت هایی از مغز که با توجه متمرکز در ارتباط بود نیز تحریک می شد.

توجه داشته باشید که این مطالعه یک پؤوهش کوچک در یک دین خاص است و هنوز شواهدی که مغز همه ادیان به این شیوه عمل کند مشاهده نشده است.

اما اولین مطالعه از نوع مطالعات علوم اعصاب با نگاه به شیوه های معنوی بود و فقط تحت عنوان یک پروژه دانشگاهی در دانشگاه یوتا انجام گرفت.

در آینده می توان امید داشت که اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی تاثیر دین بر روی مغز انسان کشف کرد.