شرایط ذیل الزامی است:

• فقط و فقط آقایان ساکن تهران

• الزاماً فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و دانشگاههای آزاد واحد تهران (دانشگاه پیام نور-غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی و… مورد پذیرش نیست)

• الزاماً رشته های تحصیلی مشخص شده و مرتبط

• حدود سنی بین ۲۰ تا ۴۰ سال

• واجدین شرایط از طریق سایت رسمی بیمه ملت به آدرس www.mellatinsurance.com رزومه خود را ارسال نمایند.

شرکت بیمه ملت از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری میکند.

ردیف عنوان شغل مقطع تحصیلی رشته تحصیلی توضیحات

۱ کارشناس بیمه اتکایی لیسانس و بالاتر مدیریت بیمه شاغل این شغل مسئولیت دریافت و بررسی پیشنهادهای دریافتی از بیمه گران اتکایی و کارشناسی آنها از نظر میزان ریسک و شرایط فنی و تجزیه و تحلیل متن قراردادها را بر عهده داشته و صورت حساب های فنی را از بیمه گران اتکایی پیگیری می نماید.

۲ کارشناس بیمه-های مهندسی لیسانس عمران، ساختمان، مواد،مکانیک شاغل این شغل، مسئولیت تشکیل پرونده های خسارت بیمه های مهندسی و انجام بازدیدهای لازم در خصوص آنها، کارشناسی صحت و میزان خسارت در پرونده ها را تحت نظر مافوق بر عهده دارد.

۳ کارشناس بیمه اتومبیل لیسانس مدیریت بیمه شاغل این شغل، مسئولیت پردازش اطلاعات پرونده خسارت، کارشناسی و برآورد خسارت را بر عهده داشته و پرونده های خسارک مشکوک را شناسایی و به واحد تحقیق ارجاع می دهد.

۴ کارشناس بیمه درمان لیسانس مدیریت بیمه، اسناد پزشکی شاغل این شغل مسئولیت سازماندهی و بررسی اسناد و مدارک بیمه گذاران و صدور بیمه نامه ها و یا بررسی و اصلاح بیمه نامه های صادره توسط نمایندگان و مجتمع و نرخ دهی و راهنمایی آنها را بر عهده داشته و در طراحی و توسعه محصولات جدید بیمه ای رشته بیمه درمان مشارکت می نماید.

۵ کارشناس بازاریابی شرکتی لیسانس و بالاتر مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی شاغل این شغل، با گردآوری اطلاعات، مشتریان گروهی نظیر شرکت¬ها و سازمان¬ها را شناسایی کرده و برنامه¬ریزی و هماهنگی لازم را جهت معرفی محصولات بیمه¬ای و خدمات شرکت به آنها به عمل آورده، و امور مربوط به راه¬اندازی شرکت¬های خدمات بیمه¬ای را بر اساس برنامه پیگیری می¬نماید.

۶ کارشناس بیمه-های مسئولیت لیسانس مدیریت بیمه-مهندس عمران،صنایع شاغل این شغل، مسئولیت تشکیل پرونده های خسارت بیمه های مسئولیت و انجام بازدیدهای لازم در خصوص آنها، کارشناسی صحت و میزان خسارت در پرونده ها را تحت نظر مافوق بر عهده دارد.

۷ کارمند کارت اعتباری فوق دیپلم حسابداری شاغل این شغل، با جمع¬آوری اطلاعات مالی مشتریان بر پرداخت اقساط صاحبان کارت نظارت کرده، اقساط معوقه را شناسایی و پیگیری نموده و مغایرت¬های مالی موجود میان شرکت، صاحبان کارت و واحدهای پذیرنده کارت را رفع می¬نماید.

۸ مسئول دفتر فوق دیپلم کامپیوتر، و حسابداری شاغل این شغل، مسئولیت انجام امور منشی¬گری از قبیل پاسخ¬گویی به تماس¬های تلفنی، ثبت برنامه هفتگی و تنظیم قرار ملاقات¬ها، انجام امور دبیرخانه¬ای ثبت و پیگیری مکاتبات و مراودات، انجام امور مربوط به تایپ، تکثیر و بایگانی، پیگیری خدمات مورد نیاز، هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای برگزاری جلسات اداری، پیگیری امور اجرایی، جمع¬آوری گزارش¬های عملکرد و اضافه¬کاری پرسنلی و پاسخگویی به مراجعات حضوری را بر عهده دارد.

تک فارس » آگهی استخدام » آگهی کامل استخدام در بیمه ملت آبان ۹۳