مرکز آموزش هوانوردی و خلبانی کاسپین واقع در منطقه آزاد انزلی کاسپین جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر نیروی (خانم و آقا) با روابط عمومی بالا نیازمند است.

تلفن : ۰۹۱۱۲۴۶۸۲۵۰

تک فارس » آگهی استخدام » آگهی نحوه استخدام مرکز آموزش هوانوردی و خلبانی کاسپین