مجموعه غذایی کانتینرجهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند است.

▪ مهندس صنایع – آشنا به تولید

در مجموعه های غذایی با حداقل ۵ سال سابقه

▪ در بخش فروشگاه

تعدادی خانم و آقا با روابط عمومی بالا و ظاهری مرتب حداقل لیسانس حداکثر سن ۳۰ سال با حقوق ۱۵۰۰

▪ در بخش نانوایی

تعدادی آقا

با حداکثر سن ۳۵ سال

▪ در بخش آشپزخانه ، شیرینی و سالاد

تعدادی خانم با حداکثر سن ۳۵ سال

▪ در بخش حمل و نقل

تعدادی پیک موتوری

▪ در بخش حراست

پارکبان ۲ نفر

کلیه موارد فوق با بیمه می باشند.

▪ ۲۶۱۱۱۱۵۰

منبع: نیازمندی های همشهری تهران